อาหาร อร่อย

อาหาร คนป่วย

อาหาร คนป่วย

อาหาร คนป่วย สังเกตคนป่วยย่อยง่าย เช่น โจ๊กข้าวต้มหมู ต้มจืด และผลไม้ประเภทกล้วยน้ำว้า มะพร้าวหรืออาหารรสจืดสักพักกินอาหาร